Екатерина Шабкар

„Никога не си достатъчно възрастен, за да си поставиш цел или да имаш нова мечта.“