Leadership Seminar III, 24-29 юни 2022

08.03.2016
08.03.2016 eurolife

24-29 юни 2022

Обучение на структурите и коучинг
Компетентно ръководство
Управление на стреса
Справяне с трудни ситуации в ръководството
Психология на промяната
Ефективна мотивация

SPA RESORT STYRIA****, Австрия