Leadership Seminar II & III, 20-25 май 2022

08.03.2016 eurolife

20-25 май 2022

Последна фаза в процеса на продажба
Поведенческа и лична компетентност
Развитие и обучение на служителите
Успешно изграждане на екип

Maritim Pine Beach Resort*****, Турция

Cвалите материалите от семинара