LEADERSHIP SEMINAR II, 23-28 май 2024

10.04.2024 eurolife

23-28 май 2024

Последна фаза в процеса на продажба
Поведенческа и лична компетентност
Развитие и обучение на служителите
Успешно изграждане на екип

Hotel Weitzer****, Грац, Австрия

Cвалите материалите от семинара