DIRECTOR’S SEMINAR, 03-07.06.2022

04.04.2022 eurolife

03-07.06.2022

Последна фаза в процеса на продажба
Поведенческа и лична компетентност
Развитие и обучение на служителите
Успешно изграждане на екип

Austria Trend Parkhotel Schönbrunn****, Виена

Cвалите материалите от семинара